Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 105 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 89 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(70 - 5.(x-3) = 45\)                 

b) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\)

Giải

a) \(70 - 5.(x-3) = 45  \)

    \(5.(x-3) = 70 - 45\)

    \( 5.(x-3) = 25\)

    \(x - 3 = 25: 5 \)

    \(x - 3 = 5\)

    \( x = 5 + 3\)

    \(  x = 8   \)

b) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\)

    \(10 + 2{\rm{x}} = {4^{5 - 3}}\)

    \(10 + 2{\rm{x}} = {4^2}\)

    \(10 + 2x = 16 \)

    \(2x = 16 - 10\)

     \( 2x = 6 \)

     \(x=6:2\)

     \( x = 3\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan