Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 105 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 94 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(70 - 5.(x-3) = 45\)                 

b) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\)

Giải

a) \(70 - 5.(x-3) = 45  \)

    \(5.(x-3) = 70 - 45\)

    \( 5.(x-3) = 25\)

    \(x - 3 = 25: 5 \)

    \(x - 3 = 5\)

    \( x = 5 + 3\)

    \(  x = 8   \)

b) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\)

    \(10 + 2{\rm{x}} = {4^{5 - 3}}\)

    \(10 + 2{\rm{x}} = {4^2}\)

    \(10 + 2x = 16 \)

    \(2x = 16 - 10\)

     \( 2x = 6 \)

     \(x=6:2\)

     \( x = 3\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan