Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.1, 1.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Điểm nào thuộc đường thẳng 3x – 2y = 3.

Câu 1.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 3x – 2y = 3:

A(1 ; 3);                  B(2 ; 3);

C(3 ; 3);                 D(4 ; 3)

Giải

Chọn C (3 ; 3)

Câu 1.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Trong mỗi trường hợp sau, hãy xác định đường thẳng ax + by = c đi qua 2 điểm M và N cho trước

a) M (0 ; -1), N (3 ; 0)

b) M (0 ; 3), N (-1 ; 0)

Giải

a) Đường thẳng ax + by = c đi qua M (0 ; -1) và N (3 ; 0) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình đường thẳng

Điểm M: \(a.0 + b\left( { - 1} \right) = c \Leftrightarrow  - b = c\)

Điểm N: \(a.3 + b.0 = c \Leftrightarrow 3a = c \Leftrightarrow a = {c \over 3}\)

Do đó đường thẳng phải tìm là \({c \over 3}x - cy = c\). Vì đường thẳng MN được xác định nên a, b không đồng thời bằng 0, suy ra \(c \ne 0\)

Vậy ta có phương trình đường thẳng là x – 3y = 3

b) Đường thẳng ax + by = c đi qua M (0 ; 3) và N (-1 ; 0) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình đường thẳng

Điểm M: \(a.0 + b.3 = c \Leftrightarrow b = {c \over 3}\)

Điểm N: \(a\left( { - 1} \right) + b.0 \Leftrightarrow  - a = c\)

Do đó đường thẳng phải tìm là: \( - cx + {c \over 3}y = c\) Vì đường thẳng MN được xác định nên a, b không đồng thời bằng 0, suy ra \(c \ne 0\)

Vậy ta có phương trình đường thẳng là: -3x + y = 3.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan