Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 114 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4 trên 51 phiếu

Tìm x.

Tìm x biết

a) \({\rm{}}0,5{\rm{x}} - {2 \over 3}x = {7 \over {12}}\)                   b) \(x:4{1 \over 3} =  - 2,5\)

c) \(5,5{\rm{x}} = {{13} \over {15}}\)                               d) \({\rm{}}\left( {{{3{\rm{x}}} \over 7} + 1} \right):\left( { - 4} \right) = {{ - 1} \over {28}}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})0,5{\rm{x}} - {2 \over 3}x = {7 \over {12}} \cr
& x.\left( {{1 \over 2} - {2 \over 3}} \right) = {7 \over {12}} \cr
& x.\left( {{3 \over 6} - {4 \over 6}} \right) = {7 \over {12}} \cr
& x.{{ - 1} \over 6} = {7 \over {12}} \cr
& x = {7 \over {12}}:{{ - 1} \over 6} \cr}\)

\(\eqalign{
& b)x:4{1 \over 3} = - 2,5 \cr
& x:{{13} \over 3} = {{ - 5} \over 2} \cr
& x = {{ - 5} \over 2}.{{13} \over 3} \cr
& x = {{ - 65} \over 6} = - 10{5 \over 6} \cr
& x = {7 \over {12}}.{{ - 6} \over 1} = {{ - 7} \over 2} \cr} \)

\(\eqalign{
& c)5,5{\rm{x}} = {{13} \over {15}} \cr
& {{55} \over {10}}x = {{13} \over {15}} \cr
& x = {{13} \over {15}}:{{55} \over {10}} \cr
& x = {{13} \over {15}}.{{10} \over {55}} \cr
& x = {{26} \over {165}} \cr} \)

\(\eqalign{
& {\rm{d}})\left( {{{3{\rm{x}}} \over 7} + 1} \right):\left( { - 4} \right) = {{ - 1} \over {28}} \cr
& {{3{\rm{x}}} \over 7} + 1 = {{ - 1} \over {28}}.\left( { - 4} \right) \cr
& {{3{\rm{x}}} \over 7} = {1 \over 7} - 1 \cr
& {{3{\rm{x}}} \over 7} = {{ - 6} \over 7} \cr
& 3{\rm{x}} = - 3 \cr
& x = - 6:3 = - 2 \cr} \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan