Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 116 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Tìm x.

Tìm x, biết:

a) y + 30%y = -1, 3                          b) \(y - 25\% y = {1 \over 2}\)                    

c) \(3{1 \over 3}y + 16{3 \over 4} =  - 13,25\)

Giải

a) y + 30%y = -1, 3

(1+30%) y = -1, 3  

\(\eqalign{
& {{130} \over {100}}y = - 1,3 \cr
& y = {{ - 13} \over {10}}:{{130} \over {100}} \cr
& y = {{ - 13} \over {10}}.{{100} \over {130}} = - 1 \cr} \)

b) \(y - 25\% y = {1 \over 2}\)

\(\left( {1 - 25\% } \right)y = {1 \over 2}\)

\(\eqalign{
& {{75} \over {100}}y = {1 \over 2} \cr
& y = {1 \over 2}:{{75} \over {100}} \cr
& y = {1 \over 2}.{{100} \over {75}} = {2 \over 3} \cr} \)

c) \(3{1 \over 3}y + 16{3 \over 4} =  - 13,25\)

\(\eqalign{
& {{10} \over 3}y = - 13{1 \over 4} - 16{3 \over 4} \cr
& {{10} \over 3}y = - 30 \cr
& y = - 30:{{10} \over 3} = - 30.{3 \over {10}} = - 9 \cr} \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan