Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.5. Trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:

a) \(h = {{bc} \over a}\);

b) \({{{b^2}} \over {{c^2}}} = {{b'} \over {c'}}.\)  

Gợi ý làm bài:

a)   Hai cách:

Cách 1: Dùng công thức tính diện tích tam giác vuông ABC:

\(S = {1 \over 2}ah = {1 \over 2}bc\) suy ra \(h = {{bc} \over a}.\)

Cách 2: dùng tam giác đồng dạng ∆ABC đồng dạng ∆HBA suy ra \({{AC} \over {HA}} = {{BC} \over {BA}}\) tức là \({b \over h} = {a \over c}\), hay \(h = {{bc} \over a}.\)

b)      Từ \({b^2} = ab',{c^2} = ac'\) suy ra \({{{b^2}} \over {{c^2}}} = {{b'} \over {c'}}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan