Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 156 trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán \({1 \over 2}\) số cam và \({1 \over 2}\) quả; lần thứ hai bán \({1 \over 3}\) số cam còn lại và \({1 \over 3}\) quả; lần thứ ba bán \({1 \over 4}\) số cam còn lại và \({3 \over 4}\) quả. Cuối cùng còn 24 quả cam. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Giải

Số cam còn lại sau lần bán thứ ba là:

\(24 + {3 \over 4} = {{99} \over 4}\) (quả)

\({{99} \over 4}\) quả chiếm \(1 - {1 \over 4} = {3 \over 4}\) số cam còn lại sau lần bán thứ 2

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

\({{99} \over 4}:{3 \over 4} = {{99} \over 4}.{4 \over 3} = 33\) (quả)

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

\(33 + {1 \over 3} = {{100} \over 3}\) (quả)

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai chiếm:

\(1 - {1 \over 3} = {2 \over 3}\) số cam còn lại sau lần bán thứ nhất.

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất:

\({{100} \over 3}:{2 \over 3} = {{100} \over 3}.{3 \over 2} = 50\) (quả)

Số cam bác nông dân mang đi bán là:

\(\left( {50 + {1 \over 2}} \right):{1 \over 2} = 101\) (quả) 

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan