Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 16, 17, 18, 18, 20 trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chọn phương án đúng.

16. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Hợp thành của một phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?

(A) Phép đối xứng trục;            (B) Phép đối xứng tâm;

(C) Phép đồng nhất;                 (D) Phép tịnh tiến.

Đáp án: B


17. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vi tự với tỉ số k = 20 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

(A) Không có phép nào;          (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                (D) Có vô số phép.

Đáp án: D


18. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành d’?

(A) Không có phép nào;        (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;              (D) Có vô số phép.

Đáp án: A


19. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường thẳng song song d và d’ và một điểm O không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

(A) Không có phép nào;         (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;               (D) Có vô số phép.

Đáp án: B


20. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai đường tròn bằng nhau (O; R) và (O’; R) với tâm O và O’ phân biệt. Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành (O’; R)?

(A) Không có phép nào;         (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;               (D) Có vô số phép.

Đáp án: D

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan