Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 19 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 24 phiếu

Rút gọn các phân thức

Rút gọn các phân thức:

a) \({{{x^2} - 5} \over {x + \sqrt 5 }}\) (với \(x \ne  - \sqrt 5 \))

b) \({{{x^2} + 2\sqrt 2 x + 2} \over {{x^2} - 2}}\) (với \(x \ne  \pm \sqrt 2 \) )

Gợi ý làm bài

a)

\(\eqalign{
& {{{x^2} - 5} \over {x + \sqrt 5 }} = {{{x^2} - {{\left( {\sqrt 5 } \right)}^2}} \over {x + \sqrt 5 }} \cr
& = {{\left( {x - \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)} \over {x + \sqrt 5 }} = x - \sqrt 5 \cr} \)

(với \(x \ne  - \sqrt 5 \))

b) \({{{x^2} + 2\sqrt 2 x + 2} \over {{x^2} - 2}}\)

\(\eqalign{
& ={{{x^2} + 2\sqrt 2 x + 2} \over {{x^2} - 2}} \cr
& = {{{x^2} + 2.x.\sqrt 2 + {{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}} \over {\left( {x + \sqrt 2 } \right)\left( {x - \sqrt 2 } \right)}} \cr
& = {{x + \sqrt 2 } \over {x - \sqrt 2 }} \cr} \)

(với \(x \ne  \pm \sqrt 2 \) )

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan