Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 30 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 30 Vở bài tập Khoa học 4

Làm thí nghiệm Tìm hiểu xem nước có hình dạng như thế nào và hoàn thành bảng sau:

Dụng cụ và cách tiến hành

Nhận xét hình dạng của nước

Bước 1. Đổ nước vào một chai nhựa trong và đậy chặt nút chai.

 

Bước 2. Để chai nước nằm ngang

 

Bước 3. Dốc ngược chai nước

 

Kết luận rút ra qua thí nghiệm trên

 

Trả lời:

Dụng cụ và cách tiến hành

Nhận xét hình dạng của nước

Bước 1. Đổ nước vào một chai nhựa trong và đậy chặt nút chai.

Nước có hình dạng của phần chai chứa nước dựng đứng

Bước 2. Để chai nước nằm ngang

Nước có hình dạng của phần chai chứa nước nằm ngang

Bước 3. Dốc ngược chai nước

Nước có hình dạng của phần chai chứa nước dốc ngược

Kết luận rút ra qua thí nghiệm trên

Nước không có hình dạng nhất định 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan