Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 32 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 32 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Nước trong thiên nhiên tồn tại ở những thể nào?

a) Ở một thể : lỏng

b) Ở hai thể : lỏng và khí

c) Ở hai thể : khí và rắn

d) Ở cả ba thể : lỏng, khí và rắn

2.2. Nước bay hơi kém trong điều kiện nào?

a) Không khí ẩm

b) Nhiệt độ cao

c) Không khí khô

d) Thoáng gió

Trả lời :

Câu hỏi

2.1

2.2

Đáp án

d

a

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan