Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 trang 33 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Giải bài tập Câu 5 trang 33 Vở bài tập Khoa học 4

Hãy điền các từ : bay hơi ; đông đặc ; ngưng tụ ; nóng chảy vào vị trí của các mũi tên cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan