Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 33 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4

Hãy điền các từ trong khung vào chỗ … trong các câu dưới đây cho phù hợp :

ngưng tụ ; bay hơi ; giọt nước ; hơi nước ; các đám mây

- Nước ở sông, hồ, suối, biển thường xuyên …… vào không khí.

- ……. bay lên cao, gặp lạnh …………thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên……

- Các …… có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Trả lời:

- Nước ở sông, hồ, suối, biển thường xuyên bay hơi vào không khí.

- Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên đám mây.

- Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan