Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Mây được hình thành từ gì?

a) Không khí. 

b) Bụi và khói.            

c) Nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau ở trên cao .     

1.2. Mưa từ đâu ra?

a) Từ những luồng không khí lạnh.

b) Bụi và khói.            

c) Từ những đám mây chứa nhiều hạt nước nhỏ đọng lại thành các giọt nước lớn hơn, rơi xuống.

Trả lời:

Câu hỏi

1.1

1.2

Đáp án

c

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan