Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 33 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 17 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 33 Vở bài tập Khoa học 4

Đặt khay có nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau vài giờ lấy ra.

a) Hiện tượng gì sẽ xảy ra với nước trong khay?

b) Hiện tượng đó gọi là gì?

Trả lời :

a) Nước trong khay đã biến thành thể rắn.

b) Hiện tượng đó gọi là sự đông đặc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan