Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 36 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 36 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữa cái trước câu trả lời đúng.

Sinh vật có thể chết khi nào?

a) Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.

b) Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.

c) Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.

d) Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể.  

Trả lời:

Chọn c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan