Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 40 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 40 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 40 Vở bài tập Khoa học 4

Viết tác dụng của quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy nước vào bảng sau :

Các giai đoạn của quy trình sản xuất nước sạch

Tác dụng

1.Trạm bơm nước đợt một

 

2.Dàn khử sắt và bể lắng

 

3.Bể lọc

 

4.Sát trùng

 

5.Bể chứa

 

6.Trạm bơm đợt hai

 

Trả lời :

Các giai đoạn của quy trình sản xuất nước sạch

Tác dụng

1.Trạm bơm nước đợt một

Lấy nước từ nguồn

2.Dàn khử sắt và bể lắng

Loại bỏ chất sắt và những chất không hòa tan trong nước

3.Bể lọc

Tiếp tục loại các chất không tan trong nước

4.Sát trùng

Khử trùng

5.Bể chứa

Chứa nước (đã được khử sắt, sát trùng và loại bỏ các chất bẩn khác)

6.Trạm bơm đợt hai

Phân phối nước sạch cho người tiêu dùng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan