Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 59 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.4 trên 12 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 59 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trường hợp nào sau đây cho thấy âm thanh có thể truyền qua nước. 

a) Khi mở vòi nước chảy vào chậu, ta nghe được tiếng nước chảy.

b) Một người lặn dưới nước và nghe tiếng gõ vào mạn thuyền.

c) Cá chạy ra xa bờ khi người bước mạnh trên bờ.

d) Bạn ở hình dưới đây có thể nghe tiếng chuông đồng hồ. 

Trả lời :

b, c, d

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan