Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 64 Vở bài tập Khoa học 4.

Bình chọn:
4 trên 26 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 64 Vở bài tập Khoa học 4.

Cho một số vật : quyển sách, tấm kính trong, túi nhựa,… Làm thế nào để xác định vật nào cho ánh sáng truyền qua hầu như hoàn toàn, vật nào cho ánh sáng truyền qua một phần hoặc không cho ánh sáng truyền qua ?

Trả lời :

Để xác định, ta lần lượt đặt các vật như quyển sách, tấm kính trong, túi nhựa trước một tấm bìa to, rồi dùng đèn pin chiếu thẳng vào các vật đó.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan