Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 65 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 65 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Nhận xét cách mọc của các cây ở hình 1 trang 94 SGK :

a) Những cây này đều mọc thẳng.

b) Những cây này vươn về phía bóng tối.

c) Những cây này vươn về phía ánh sáng của ngọn đèn.

1.2. Các bông hoa ở hình 2 trang 94 SGK có tên là hoa hướng dương vì :

a) Những bông hoa này đều quay về 1 hướng.

b) Những bông hoa này đều trông giống mặt trời.

c) Những bông hoa này đều hướng về phía mặt trời.

Trả lời :

Câu hỏi

1.1

1.2

Đáp án

c

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan