Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

1.1. Con người cần ánh sáng vì :

a) Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật, nhận biết thế giới hình ảnh, màu sắc.

b) Ánh sáng giúp con người khỏe mạnh.

c) Ánh sáng giúp cho thực vật xanh tốt, nhờ đó con người có thức ăn từ thực vật.

d) Tất cả những ý trên.

1.2. Động vật cần ánh sáng vì ?

a) Ánh sáng giúp động vật nhìn rõ mọi vật.

b) Ánh sáng giúp động vật khỏe mạnh.

c) Ánh sáng giúp cho thực vật xanh tốt, nhờ đó động vật có thức ăn từ thực vật. 

d) Tất cả những ý trên. 

Trả lời :

Câu hỏi

1.1 1.2
Đáp án d d

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan