Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.5 trên 12 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong chăn nuôi người ta làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng ?

a) Tăng nhiệt độ.

b) Tăng thời gian chiếu sáng.

c) Tăng khí ô-xi.

Trả lời:

Chọn c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan