Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ N vào ☐ trước những việc nên làm, chữ K vào ☐ trước những việc không nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra với mắt.

☐ Nhìn trược tiếp vào mặt trời.

☐ Không nhìn trược tiếp vào ánh lửa hàn.

☐ Đội mũ rộng vành hoặc che ô, đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng.

☐ Nhìn trực tiếp vào đèn pha xe máy đang bật sáng.

Trả lời :

K Nhìn trược tiếp vào mặt trời.
N Không nhìn trược tiếp vào ánh lửa hàn.
N Đội mũ rộng vành hoặc che ô, đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng.
K Nhìn trực tiếp vào đèn pha xe máy đang bật sáng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan