Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 69 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 23 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 69 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng ?

a) 10°C

b) 38°C

c) 100°C

d) 300°C

2.2. Chạm tay vào một vật lấy từ tủ lạnh ra, tay ta thấy mát. Đó là vì : 

a) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta làm ta thấy lạnh.

b) Có sự truyền nhiệt từ tay ta sang vật nên tay ta cảm thấy lạnh.

c) Nhiệt lạnh từ vật truyền tới tay ta lầm mất bớt nhiệt nóng ở tay ta, vì vậy ta thấy lạnh.

d) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta đồng thời nhiệt nóng từ tay ta truyền tới vật, vì vậy tay ta thấy lạnh.    

2.3. Thí nghiệm được mô tả trong hình dưới đây cho ta biết :

a) Nước bay hơi.

b) Nước có thể thấm qua một số vật.

c) Nước nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Trả lời :

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

Đáp án

b

b

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan