Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 68 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 68 Vở bài tập Khoa học 4.

Ngâm 1 bình sữa đã lạnh vào cốc nước nóng.

a) Sử dụng các từ : Cốc nước nóng ; bình sữa để điền vào chỗ … trong các câu sau cho thích hợp :

- Vật nóng hơn là : ………….

- Vật lạnh hơn là : …………..

- Vật có nhiệt độ thấp hơn là : …….

- Vật có nhiệt độ cao hơn là : ……… 

b) Đánh dấu × vào ☐ trước những kết luận đúng.

☐ Sau đó, cốc nước sẽ lạnh đi.

☐ Sau đó, bình sữa sẽ nóng lên.

☐ Sau đó, nhiệt độ bình sữa sẽ tăng lên.

☐ Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước.

☐ Cốc nước sẽ thu nhiệt còn bình sữa tỏa nhiệt.

☐ Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt.

Trả lời :

a)

- Vật nóng hơn là : Cốc nước nóng.

- Vật lạnh hơn là : Bình sữa.

- Vật có nhiệt độ thấp hơn là : Bình sữa.

- Vật có nhiệt độ cao hơn là : Cốc nước nóng.

b)

☒ Sau đó, cốc nước sẽ lạnh đi.

☒ Sau đó, bình sữa sẽ nóng lên.

☒ Sau đó, nhiệt độ bình sữa sẽ tăng lên.

☒ Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ nóng hơn cốc nước.

☐ Cốc nước sẽ thu nhiệt còn bình sữa tỏa nhiệt.

☒ Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan