Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, chữ S vào ☐ trước câu trả lời sai. 

☐ Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh thì sẽ làm hại mắt, còn ánh sáng yếu chỉ nhìn không rõ chứ không hại cho mắt.

☐ Đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt.

☐ Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu đều có hại cho mắt.

Trả lời:

S Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh thì sẽ làm hại mắt, còn ánh sáng yếu chỉ nhìn không rõ chứ không hại cho mắt.
S Đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt.
Đ Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu đều có hại cho mắt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan