Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 66 Vở bài tập Khoa học 4

Ghi chữ Đ vào ☐ trước câu đúng, chữ S vào ☐ trước câu sai.

☐ Con người có thể tạo ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.

☐ Nhờ có ánh mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh.

☐ Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời.   

Trả lời:

S Con người có thể tạo ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.
Đ Nhờ có ánh mặt trời mà thực vật xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh.
S Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời.   

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan