Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 8 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 8 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ trong khung để điển vào chỗ … cho thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

ô-xi; khí các-bô-níc; chất dinh dưỡng; các chất thải; ô-xi và các chất dinh dưỡng; khí các-bô-níc và các chất thải

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan