Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 8 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.9 trên 26 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 8 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

3.1. Những cơ qua nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?

a) Vận động, hô hấp, tiêu hóa.

b) Tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa.

c) Vận động, tuần hoàn, hô hấp.

d) Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

3.2. Cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể?

a) Tiêu hóa.

b) Tuần hoàn.

c) Hô hấp.

d) Bài tiết

Trả lời:

Câu hỏi

3.1

3.2

Đáp án

d

b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan