Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 80 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 80 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, viết chữ S vào ☐ trước câu sai.

☐ Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải ô-xi trong quá trình quang hợp.

☐ Thực vật cần ô-xi trong quá trình quang hợp.

☐ Hô hấp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày.

Trả lời :

Đ Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải ô-xi trong quá trình quang hợp.
Đ Thực vật cần ô-xi trong quá trình quang hợp.
S Hô hấp ở thực vật chỉ xảy ra vào ban ngày.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan