Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 81 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 22 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 81 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp.

Ô-xi ; nước ; chất khoáng ; các chất khoáng khác ; hơi nước ; khí các-bô-níc ; trao đổi thức ăn

- Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ ………. , ………. và ……… Đồng thời thải ra ………. , …….. và ………. Quá trình đó được gọi là sự trao đổi thức ăn ở thực vật.  

- Trong quá trình sống, thực vật còn cần phải hô hấp. Khi hô hấp, thực vật hấp thụ ……… và thải ra …………

Trả lời :

- Trong quá trình sống, thực vật hấp thụ khí các-bô-níc , nước chất khoáng . Đồng thời thải ra ô-xi , hơi nước các chất khoáng khác. Quá trình đó được gọi là sự trao đổi thức ăn ở thực vật.  

- Trong quá trình sống, thực vật còn cần phải hô hấp. Khi hô hấp, thực vật hấp thụ ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan