Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 82 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 82 Vở bài tập Khoa học 4

Quan sát các hình trang 124, 125 SGK để hoàn thành bảng sau :

Chuột sống ở hộp 1

Điều kiện được cung cấp

Điều kiện thiếu

Dự đoán kết quả

1

Ánh sáng, nước, không khí

Thức ăn

 

2

Ánh sáng, không khí, thức ăn

Nước

 

3

Ánh sáng, nước, không khí, thức ăn

 

 

4

Ánh sáng, nước, thức ăn

Không khí

 

5

Nước, không khí, thức ăn

Ánh sáng

 

Trả lời :

Chuột sống ở hộp 1

Điều kiện được cung cấp

Điều kiện thiếu

Dự đoán kết quả

1

Ánh sáng, nước, không khí

Thức ăn

Sẽ chết sau con chuột ở hình 2 và hình 4

2

Ánh sáng, không khí, thức ăn

Nước

Sẽ chết sau con chuột ở hình 4

3

Ánh sáng, nước, không khí, thức ăn

 

Sống bình thường

4

Ánh sáng, nước, thức ăn

Không khí

Sẽ chết trước tiên

5

Nước, không khí, thức ăn

Ánh sáng

Sống khỏe mạnh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan