Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 82 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 82 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Động vật cần gì để sống?

a) Ánh sáng.

b) Không khí.

c) Nước.

d) Thức ăn.

e) Tất cả những yếu tố trên.

Trả lời :

Chọn e

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan