Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 83 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 83 Vở bài tập Khoa học 4

Điền ba đến năm tên con vật vào chỗ … trong bảng sau cho phù hợp.

(Lưu ý : không viết tên những con vật đã có trong bài).

Nhóm động vật ăn động vật khác

Nhóm động vật ăn thực vật

Nhóm động vật ăn tạp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời :

Nhóm động vật ăn động vật khác

Nhóm động vật ăn thực vật

Nhóm động vật ăn tạp

Sư tử

Trâu

Tôm he

Báo

Chó

Chó sói

Ngựa

Lợn

Chim đại bàng

Thỏ

Vịt

Cá sấu

Nai

Mèo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan