Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 84 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 84 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp.

Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, chất cặn bã, khí các-bô-níc, trao đổi chất

Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường ……… , ………, ….… và thải ra ……… , ……. , …….. Quá trình đó được gọi là quá trình …... giữa động vật và …….. .

Trả lời :

Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn , nước, ô-xi và thải ra chất cặn bã , khí các-bô-níc , nước tiểu. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa động vật và môi trường .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan