Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 85 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 85 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

“Thức ăn” của cây ngô ở hình 1 trang 130 SGK là gì?

a) Khí các-bô-níc.

b) Chất khoáng.

c) Nước.

d) Nước, khí các-bô-níc, chất khoáng.

Trả lời :

Chọn d

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan