Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 85 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 85 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (như chất bột đường) từ những chất vô cơ (như nước và khí các-ô-níc)?

a) Con người.

b) Động vật.

c) Thực vật.

2.2. Thức ăn của châu chấu ở hình 3 trang 131 SGK là gì ?

a) Lá ngô.

b) Ếch.

c) Chất khoáng.

2.3. Thức ăn của ếch ở hình 4 trang 131 SGK là gì ?

a) Lá ngô.

b) Châu chấu.

c) Chất khoáng.

Trả lời :

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

Đáp án

c

a

b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan