Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 86 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 86 Vở bài tập Khoa học 4

Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

a) Cỏ          Bò           

b) Cỏ          Thỏ          Cáo

Trả lời :

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan