Câu 4 trang 87 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 87 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong tự nhiên, các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào ?

a) Thực vật.

b) Động vât.

c) Vi khuẩn.

Trả lời :

Chọn a

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan