Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 86 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 86 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. “Thức ăn” của cỏ trong bãi chăn thả bò ở hình 1 trang 132 SGK là gì?

a) Phân bò.

b) Vi khuẩn.

c) Chất khoáng (được tạo thành do vi khuẩn phân hủy phân bò).

1.2. Thức ăn của thỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Cáo.

b) Cỏ.

c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy.

1.3. Thức ăn của cáo ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Thỏ.

b) Cỏ.

c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy.

1.4. “Thức ăn” của cỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Cáo.

b) Thỏ.

c) Chất khoáng được tạo thành do vi khuẩn phân hủy các xác chết.

Trả lời :

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

1.4

Đáp án

c

b

a

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan