Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 204 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 58 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \((2600 + 6400) - 3x = 1200\)        

b) \(\left[ {\left( {6{\rm{x}} - 72} \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)

Giải

a) \((2600 + 6400) – 3x = 1200\)

    \( 9000 -3x = 1200\)

     \(3x = 9000 - 1200 \)

      \( 3x = 7800 \)

       \( x = 7800 : 3\)

       \(x = 2600\)

b) \(\left[ {\left( {6{\rm{x}} - 72} \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)

     \((6x -72) : 2 – 84 = 5628 : 28 \)

     \(( 6x- 72) : 2 – 84 = 201\)

     \( (6x - 72) : 2 = 201 + 84\)

     \(( 6x - 72) : 2 = 285\)

      \( 6x - 72 = 285.2 \)

      \( 6x - 72 = 570\)

      \(6x = 570 +72\)

      \(6x = 642\)

      \( x = 642 : 6 \)

       \(x = 107.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan