Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.14. Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Cho tam giác ABC vuông tại A

Cho tam giác ABC vuông tại A, có \(AB = {1 \over 3}BC\). Hãy tính sinC, cosC, tgC, cotgC.

Gợi ý làm bài:

Do \(AB = {1 \over 3}BC\) nên \(\sin C = {{AB} \over {BC}} = {1 \over 3}.\) Từ đó

\(\eqalign{
& \cos C = \sqrt {1 - {1 \over 9}} = {{2\sqrt 2 } \over 3}, \cr
& tgC = {{\sin C} \over {\cos C}} = {1 \over {2\sqrt 2 }} = {{\sqrt 2 } \over 4}, \cr
& \cot gC = {4 \over {\sqrt 2 }} = 2\sqrt {2}. \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan