Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.4 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu a) Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ? b) Các chữ số của nó khác nhau ?

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu

a) Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

b) Các chữ số của nó khác nhau ?

Giải

a) Các số lẻ trong khoảng \(\left( {2000;3000} \right)\) có dạng \(\overline {2abc} \) với a và b thuộc tập \(\left\{ {1,2,3,4,5,6} \right\}\) và c thuộc \(\left\{ {1,3,5} \right\}.\) Vậy có \(6.6.3 = 108\) số.

b) Chữ số c có 3 cách chọn. Sau đó b có \(6 - 2 = 4\) cách và a có \(6 - 3 = 3\) cách.

Vậy có \(3.4.3 = 36\) số.

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan