Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.40 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.40 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hàm số \(y =  - 3{x^2}\) có đồ thị là parabol \((P)\).

a. Nếu tịnh tiến \((P)\) sang phải 1 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

b. Nếu tịnh tiến \((P)\) sang trái 2 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được lên trên 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Giải:

a. \(y =  - 3{\left( {x - 1} \right)^2} - 3\)

b. \(y =  - 3{\left( {x + 2} \right)^2} + 2\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan