Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho mệnh đề chứa biến \(P(n)\): “Nếu tổng các chữ số của số nguyên dương \(n\) chia hết cho \(6\) thì \(n\) chia hết cho 6”. \(P(n)\) là mệnh đề sai khi \(n\) bằng:

A. 30;                          B. 33;

C. 40;                          D. 42.

Giải:

Giá trị \(n\) để \(P(n)\) sai khi tổng các chữ số của \(n\) chia hết cho 6 nhưng \(n\) không chia hết cho 6. Chỉ có duy nhất giá trị \(n = 33\) thỏa mãn điều này. Vậy chọn đáp án B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan