Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

a) Sử dụng máy tính bỏ túi để tính \(\sqrt {2006} \), máy tính cho kết quả là \(44,78839135\). Hãy cho biết độ chính xác \(d\) của kết quả này.

b) Khi viết \(a \approx 15,7 \pm 0,3\) ta hiểu số đúng \(a\) nằm trong khoảng nào?

Giải:

a) \(d = \dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{2}\)

b) \(a \in \left[ {15,4;16} \right]\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan