Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 45 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 45 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Không khí có ở đâu?

a) Ở xung quanh mọi vật.

b) Trong những chỗ rỗng của mọi vật.

c) Có ở khắp nơi, xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của mọi vật.

Trả lời :

Chọn c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan