Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 46 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 46 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tính chất nào dưới đây chỉ không khí có mà nước không có?

a) Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

b) Có thể bị nén lại và có thể bị giãn ra.

c) Không nhìn thấy.

d) Chiếm chỗ trong không gian.

Trả lời :

Chọn b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan