Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 47 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 47 Vở bài tập Khoa học 4

Thực hiện như yêu cầu thí nghiệm trang 66 SGK và hoàn thành bảng sau:

Mô tả cách tiến hành thí nghiệm

Nhận xét hiện tượng và kết luận

 

 

Trả lời :

Mô tả cách tiến hành thí nghiệm

Nhận xét hiện tượng và kết luận

Đốt cháy một cây nến, gắn vào một đĩa thủy tinh rồi rót nước vào đĩa. Lấy lọ thủy tinh úp lên cây nến đang cháy (như hình 1)

- Khi mới úp lọ, nến vẫn cháy vì trong lọ có không khí, một lúc sau nến tắt vì đã cháy hết phần không khí duy trì sự cháy bên trong lọ.

- Khi nến tắt nước trong đĩa dâng vào lọ. Điều đó chứng tỏ sự cháy đã làm mất đi một phần không khí ở trong lọ và nước tràn vào lọ chiếm chỗ phần không khí bị mất đi.

- Qua thí nghiệm trên, cho thấy : không khí có hai thành phần chính là thành phần duy trì sự cháy (khí ô-xi) và thành phần không duy trì sự cháy (khí ni-tơ).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan