Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 47 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 47 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Không khí bao gồm những thành phần nào?

a) Khí ni-tơ.

b) Hơi nước.

c) Khí khác như các-bô-níc……

d) Khí ô-xi.

e) Bụi, nhiều loại vi khuẩn…..

g) Tất cả những thành phần trên.

Trả lời :

Chọn e

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan