Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 48 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 48 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tính chất nào sau đây mà cả không khí và nước đều không có?

a) Chiếm chỗ trong không gian.

b) Có hình dạng xác định.

c) Không màu, không mùi, không vị.

Trả lời :

Chọn b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan